รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 17/03/2563 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,692
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 68.79
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 44,057,556 13.66
2. MRS. TEO LEE NGO 31,691,346 9.82
3. MR. YEAP SWEE CHUAN 31,585,900 9.79
4. MISS YEAP XIN RHU 25,200,000 7.81
5. BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH 20,000,000 6.20
6. บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) 15,793,600 4.90
7. MISS YEAP XIN YI 15,088,146 4.68
8. MR. YEAP SWEE CHUAN 12,536,873 3.89
9. นาย พิชัย วิจักขณ์พันธ์ 11,205,400 3.47
10. MISS YEAP XIN YI 9,967,323 3.09