รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15/03/2565 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 5,989
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 68.79
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 41,301,163 11.64
2. MRS. TEO LEE NGO 34,860,480 9.82
3. MR. YEAP SWEE CHUAN 34,744,490 9.79
4. MISS YEAP XIN RHU 27,720,000 7.81
5. BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH 22,000,000 6.20
6. MISS YEAP XIN YI 16,596,960 4.68
7. MR. YEAP SWEE CHUAN 13,790,560 3.89
8. MISS YEAP XIN YI 10,964,055 3.09
9. นาย พิชัย วิจักขณ์พันธ์ 10,776,940 3.04
10. บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 8,686,560 2.45