ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

ห้อง 100/11 ชั้น 9 (Low Zone) ตึกสาธรนคร ทาวเวอร์ เลขที่ 100 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10500
  • โทรศัพท์: (66)2-613-1504-6
  • โทรสาร: (66)2-613-1508
  • อีเมล์: ir@aapico.com