ติดต่อนักวิเคราะห์

นวลพรรณ น้อยรัชชุกร

Email : nuanpun@asiaplus.co.th

ภาสกร หวังวิวัฒเจริญ

Email : pasakorn.w@asiaplus.co.th

สุวัฒน์ บำรุงชาติอุดม

Email : suwat@bualuang.co.th

รัตติกาล พูนวศินมงคล

Email : rattikarn.poo@bualuang.co.th

ประพาฬ ยุคุนธรธรรม

Email : praphan.yu@cgs-cimb.com

โดม คุณประยูรสวัสดิ์

Email : dome.ku@countrygroup.co.th

นฤดม มุจจลินทร์กูล

Email : naruedom.muj@fssia.com

นพพร ฉายแก้ว

Email : nopporn.ch@applewealthsecurities.com

อดิศักดิ์ พรหมบุญ

Email: Adisak.Prombun@krungsrisecurities.com

วราภรณ์ วิบูลคณารักษ์

Email : warapornw@ktzmico.com

อำนาจ โงสว่าง

Email : amnart.n@ktbst.co.th

สุรชัย ประมวลเจริญกิจ

Email : surachai.p@maybank-ke.co.th

ญานินท์ อภิชาติสกุลวงศ์

Email : YaninA@phillip.co.th

ระวีนุช ปิยะเกรียงไกร

Email : raweenuch.piyakriengkai@scb.co.th

ถกล บรรจงรักษ์

Email : Thakol.b@yuanta.co.th